Historie

Haderslev BMX klub


HISTORIE OM KLUBBEN

 


Haderslev BMX klub blev grundlagt i 1983 med det formål at udvikle BMX cykelsporten i Haderslev området for børn, unge og voksne fra 5 års alderen. Klubben er en organiseret under DMU (Danmarks Motor Union), og deltager i landsdels, Danmarks- Europa og Verdensmesterskaber

Klubbens kørere opnår ofte gode resultater ved de forskellige mesterskaber, men det er også en klub, hvor der er plads til børn og unge, der ikke passer ind i de mere populære sportsgrene af forskellige årsager. Dertil kommer, at børnene udvikler en fremragende motorik og reaktionsevne, som de kan have glæde af i den daglige trafik.

Klubben forsøger også at være en medspiller i lokalmiljøet, og stiller sig gerne til rådighed for skoler og andre med lyst og interesse for at prøve sporten. Klubben har et stort antal cykler og udstyr, så der er rig mulighed for at opleve en god dag på banen. Det samme udstyr stilles også til rådighed for de medlemmer, der gerne vil prøve sporten, før de kaster sig ud i dyrere nyanskaffelser.


Da klubben blev dannet i 1983 og kom til at hedde Hadeslev BMX Klub. Steen Kaasgaard, daværende direktør for fabrikken OS Boat, stillede et areal bag fabrikkens bygninger på Fjordagervej i Haderslev gratis til rådighed, og det første baneanlæg blev opbygget.

Senere kom klubhus til og ved ejerskifte blev det til et lejemål på grunden.


Klubben voksede gennem årene til en klub med ca. 70 kørere, og banen måtte flere gange fornys, så den kunne leve op til BMX sportens udvikling og krav til at kunne afvikle mesterskaber. Tiden på Fjordagervej var præget af stort engagement, gode sportslige resultater i form af Danmarksmestre og nordiske mestre og et meget stort socialt sammenhold mellem store og små kørere.


Men i 2005 skulle udlejeren selv bruge jorden, og lejemålet på dette dejlige område blev opsagt. Hvad skulle klubben nu gøre?


Heldigvis trådte Haderslev Kommune til, og stillede et passende stykke jord til rådighed på Louise-vej i Haderslev og de frivillige smøgede ærmerne op igen med henblik på at få alt flyttet fra den gamle bane til det nye areal.


Flytningen indebar oplagring af møbler og inventar fra klubhus, flytning af klubhus og cykelcontai-ner, samt reetablering af den lejede grund på Fjordagervej.


Men tilretningen af det nye baneanlæg indebar anlæg af ny bane med startrampe, sving og bakker, fundamentstøbning til klubhus og reetablering af samme (maling og samling).

Færdiggørelse af udenoms arealer, bl.a. hegn om bane og sø, parc fermé , ryttergård, gateanlæg og overdækning.


Det var en stor og anstrengende opgave for de frivillige, og grundet at der ingen træning kunne gen-nemføres i lang tid, mistede en del af kørerne interessen og faldt fra, men nu er klubben glad for den tildelte grund. Klubben er blevet meget mere synlig i bybilledet, og da banen ligger op til fodbold-baner og vejen til skoven, er mange fodboldspillere og naturelskere ”med på en kigger” og viser interesse for hvad BMX går ud på.


Klubben er nu inde i en medlemsfremgang igen, og BMX-sporten vil nok få markant fremgang i de kommende år i Danmark. Dels er det en meget publikumsvenlig sport, og dels er sporten blevet en OL-disciplin i 2008, ligesom der blev afviklet verdensmesterskaber i Danmark i 2011.

Haderslev BMX klub

Louisevej 73

6100  Haderslev

© Copyright. All Rights Reserved.